Kritik uyarı: Sigortada kur farkına dikkat edin!

Kurdaki dalgalanmalar sigorta sektörünü de bir çok yönden etkiliyor. Döviz üzerinden satın alınan. ancak TL olarak sigortalanan ürünlere ait sigorta bedeli güncellenmeli. Böylece olası bir hasarda eksik sigorta bedeli gibi, durumların da önüne geçilmiş olur.

22 Eylül 2018 63 0

YENİLEME TALEP EDİN

“Öncelikle kur artışına bağlı olarak poliçelerin revize edilmesini sigortacınızdan talep edin’’ diyen Doğan Sigorta Brokerliği CEO’su Selcen Gür  “Örneğin, 100 bin dolara bir makine satın aldınız ve o dönemdeki kurun karşılığı üzerinden TL olarak sigortalatıldı.

Bu mâkinede bir hasar oluştuğunda 100 bin dolarlık makine, 300 bin TL’ye denk geliyorsa ediyorsa, sigortadan 300 bin TL alacaksınız. Oysa bugün 100 bin doların karşılığı 629 bin TL . Bu yüzden hayati önem taşıyan bu konulara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ticari açıdan yaşanan bu sıkıntılı dönemde sigortacınızdan mutlaka bu tarz konular hakkında bilgi alın” dedi.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at[email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.